Ebatlama

 

 

Fm1.Giriş

Ahşap kökenli levhalarda estetik amaçlı yüzey kaplama malzemelerinin yanı sıra, yüzeyde elde edilen estetik görüntünün kenarlara da kazandırılması amacı ile kenar kaplama işlemleri yapılır. Bunu da tanımlamak gerekir ise, levha ürünlerinin dik ve düz kenarlarının estetik, dayanım, fiziksel etkiler vb. sebepler ile PVC, melamin, masif, papel, sentetik veya kaplama malzemeleri ile kaplanması işlemine genel olarak kenar kaplama diyebiliriz. Kenar kaplama işlemi malzemenin yüzeyi kaplandıktan sonra veya yüzey kaplama işlemi yapılmadan önce uygulanabilir. Mutfak dolabı Bu tamamen ürünün istenilen estetik özellikleri ile ilgili bir tercihtir. Levha malzemenin yüzey işlemi veya kaplanmasının yanı sıra kenarına malzeme kaplanması, profil açılması veya delik delinmesi gibi işlemler toplamına “kenar işlemleri” olarak adlandırabiliriz. Bu makalede kenar işlemlerinden sadece kenar kaplama veya kenar bantlama diye tanımlanan işlemin detaylarından bahsedeceğim.

2.Kenar Bantlama İşlemleri

Kenar bantlama işlemini iki ayrı başlık altında inceleyebiliriz.

2.1.Düz kenar bantlama:

Genellikle kutu mobilya mutfak dolabı imalatında kullanılan yöntemdir.

Şekil 2.1. Mobilyayı oluşturan doğrusal kesitli kenarların yukarıda tanımlanan malzemeler ile bantlanması tekniğidir.

2.2. Eğrisel kenar bantlama:

CNC frezeleme de veya şaküllü frezede parça mutfak dolabı yüzeyine dik kenar oluşturacak şekilde, yüzeyden form verilmiş Mutfak dolabı kenarların Şekil 2.2. yine yukarıda tanımlanan malzemeler ile bantlanması tekniğidir.

Her iki şekildeki kenar bantlama yönteminde de 3 tip uygulama vardır.

2.1.1. Manuel Kenar Bantlama:

Doğrusal kenarların önceden bant üzerinde sıcak tutkal (holtmelt) sürülmüş şekildeki malzemenin ısı tabancası Mutfak dolabı veya ütü yardımı ile malzemenin kenarına yapıştırılması dır.

Genellikle küçük ölçekli işletmelerde (KÖİ) melamin bantların yapıştırılmasında uygulanan son mutfak dolabı derece basit bir yöntemdir. Ayrıca manuel uygulanan diğer bir yöntem ise, basit bir düzenek ile tutkal sürme ve baskı merdaneleri bulunan makinelerde Mutfak dolabı parça insan gücü ile makinenin tutkal ve baskı ruloları üzerine baskı verilerek bantlama yapılır.

Şekil 2.3. Bu makineler aynı zamanda KÖİ. ve OÖİ.’de genellikle eğri kenarların manuel olarak mutfak dolabı bantlanmasın da kullanılmaktadır.

2.1.2. Sürekli (Contineu) Kenar Bantlama:

Genellikle doğrusal kenarların belli bir Mutfak dolabı hızda üniteler önünden geçerken işlemlerin sırası ile yapılması sonucunda bantlama işlemi manuel müdahale gerektirmeksizin yapılır. Bu Mutfak dolabı makinelerde masif ahşap veya Melamin ya da PVC türü mutfak dolabı malzemelerinde bantlanması belli hızlarda gerçekleştirilmektedir. Son dönmelerde çıkan yeni teknolojik gelişmeler ile birlikte mutfak dolabı doğrusal hareket üzerinde belli kısıtlar çerçevesinde eğrisel bantlama yapabilen mutfak dolabı makinelerde vardır. Şekil 2.4. de bu makineye ait üniteler mutfak dolabı gösterilmiştir. Bu makinelerin çalışma prensipleri de düz kenar bantlama ile aynı mutfak dolabı olmak ile beraber baskı Mutfak dolabı ruloları eğri kenarlı formda hareket edebilme yeteneğine sahip şekilde dizayn edilmiştir. Makinede en önemli kısıt eğrisel formun düz hat üzerindeki iç veya dış radyüs çapıdır. Burada tüm üniteler mutfak dolabı belirlenen bu çap kadar içe veya mutfak dolabı dışa oynaya bilir niteliklere sahiptir. Makineye verilen Mutfak dolabı düz kenarlı parça freze motoru sayesinde bilgisayara girilen eğrisel forma göre parçayı işleyerek form verilir ve ardından mutfak dolabı tutkal sürülüp bantlama yapıldıktan sonra alt üst frezeleme ve kazıyıcı üniteler ile polisaj ünitesi aynı forma kenar bant kaplama mutfak dolabı işlemini yapar. Eğrisel işlemli kenarlarda genellikle PVC kenar bant kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise kenar Mutfak dolabı bant malzemesinin daha mutfak dolabı kolay ve sorunsuz form alabilmesinden kaynaklanmaktadır.

2.2.1. CNC (Computer Numeric Control) Kontrollü Kenar Bantlama:

Genellikle eğrisel kenarların bantlanmasın Mutfak dolabı da özellikle yuvarlak veya eğrisel tablaların kenarlarında son mutfak dolabı derece olumlu sonuç veren bu yöntem CNC freze makinelerine adapte edilmiş ileri teknoloji ürünü ve son derece hassasiyeti yüksek makinelerdir. Mutfak dolabı Bu makineler tamamen bilgisayar kontrollü ve CAD – CAM (Computer Aided Designe – Computer Aided Manifacturing) sistemli mutfak dolabı makinelerdir. Şekil 2.5. de Makinenin kenar bantlama üniteleri verilmiştir. Makinenin kenar bant yapıştırma işlem sırası mantığı doğrusal mutfak dolabı kenar bantlama makineleri ile aynıdır. Burada en önemli fark mutfak dolabı doğrusal hatta Mutfak dolabı yapılan Mutfak dolabı bantlama işleminde makine sabit parça hareketli iken CNC kontrollü eğrisel kenar bantlama işleminde parça sabit olup aynı işlem sırasını takip ederek makine parça üzerinde hareket etmektedir. Mutfak dolabı Eğrisel işlemlerde mutfak dolabı dikkat edilecek nokta frezeleme de kullanılan koordinatlar hiç değişmeden bantlama işleminin CNC makine Mutfak dolabı tarafından yapılması oluşabilecek hataları minimize ettiği Mutfak dolabı gibi yüksek kalitede bir bitiş de sağlamaktadır. Özellikle yuvarlak masalarda bandın bitiş yerinde temiz bir ek oluşturması aranan en büyük özelliktir. Bunu da CNC makineler frezeleme anında parça çevresini ölçerek hareket ettiğinden ve bu ölçüde otomatik olarak kestiği bandı Mutfak dolabı direkt yapıştırdığın dan ek yerinde bantların aralıklı kalması Mutfak dolabı veya üst üste binmesi gibi sorun ile karşılaşılmamaktadır ve ilk parçadaki kalite ne ise binlerce mutfak dolabı parçada da aynı kaliteyi yakalamak sorunsuz olarak gerçekleşmektedir.

3. Kenar Bantlama İşlemlerinde Dikkat Edilecek Noktalar

Kenar bantlama mutfak dolabı işlemine başlamadan önce bantlanacak parçanın ebatlama işlemi kenarları parça yüzeyi ile Mutfak dolabı 90°’lik dik açı yapacak şekilde kesimi yapılır. Daha sonra bu mutfak dolabı kenarlarda kesimden kaynaklanan her hangi bir iz var ise bunun giderilmesi için freze bıçakları ile rendelenerek istenilen düz yüzey elde edilir. Bandın yapışacağı bu yüzeye çeşitli teknikler ile sıcak tutkal (holtmelt) sürülür. Tutkal yüzeyli Mutfak dolabı kenara bant yapıştırılır. Parçanın alt ve üst yüzeylerinden mutfak dolabı artan kenar bant fazlalıkları frezelenerek tıraşlanır. Jilet bıçaklar yardımı ile bant kenarlarında frezelemeden dolayı oluşan mutfak dolabı bıçak izleri kazıma yolu ile giderilir. Banyo dolabı Eğer kenar bant malzemesi PVC veya ABS ise hafif ısı yardımı ile fırça ile polisaj yapılarak kenar bant malzemesinin matlaşması önlenir.

3.1. Bantlanacak Parçalarda 90° Kenarların Elde Edilmesi

Ebatlama makinesinden çıkan, üst yüzeyi Banyo dolabı işlem görmüş parçalar genellikle melaminli mutfak dolabı yonga levha (MYL) veya laminat kaplı yonga levhalarda kesim anında testerenin alt mutfak dolabı yüzeyden çıkışında kırma yapmaması için ters yönde dönen çizici testere kullanılmaktadır. Bunun özelliği mutfak dolabı çizici testere diş kalınlığı ana kesici testereden her zaman büyük mutfak dolabı olmaktadır. Şekil 3.1. Çizici testerenin düzleminden geçen mutfak dolabı ana testere diş kalınlığı çizici testereden daha ince olduğundan, ana testere mutfak dolabı alt yüzeyden çıkışta kırma yapmayacaktır. Dolayısıyla kesilen parçada istenmeyen Banyo dolabı çatlama ve kırılmaların olmaması sağlanmaktadır.

Şekil 3.1.’de gösterilen şekilde yapılan ebatlama sonucunda iş parçalarının kesim yapılan alınlarında çizici testereden Banyo dolabı kaynaklanan iz kalmaktadır. Çizici testerenin oluşturduğu bu iz bant yapışacak kenarın düz bir yüzey teşkil mutfak dolabı etmesini engellediğinden Şekil 3.2.’de görülen çizici testerenin oluşturduğu lamba Banyo dolabı nedeni ile bu kenarın rendelenerek düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu boşluk bantlama da kullanılan sıcak tutkal (holtmelt) ile dolacağından Banyo dolabı kenarda yüzeyden istenmeyen tutkal kalınlığı görülecektir. Banyo dolabı Bu aynı zamanda bandın mutfak dolabı yapışma mukavemetine de olumsuz etki yapacağından mutfak dolabı olmaması gereken bir durumdur.

Kenardaki çizicinin oluşturduğu Banyo dolabı izin yok edilmesi için uygulanacak rendeleme yöntemi mutfak dolabı de son Banyo dolabı derece hassasiyet gerektirmektedir. Şekil 3.5.’ de şematik olarak ve orijinal resmi ile gösterilen ön frezeleme ünitesinde, 1.frezeleme (rendeleme) bıçağı parça ilerleme yönünün mutfak dolabı tersine dönerek Banyo dolabı kesim yaparken, 2.frezeleme bıçağı parça ilerleme yönüne doğru dönerek kesim yaptığı için çıkışta parçanın sonunda kırma yapmasını önleyerek temiz bir rendeleme ile kenar düzeltilir. Buda paletli makinelerde atlama (jumping) hareketi ile sağlanmaktadır. Birinci bıçak parça Banyo dolabı çıkışına  yaklaştığında geri çekilir ve ikinci mutfak dolabı bıçak, birinci bıçak ile aynı düzleme gelerek Banyo dolabı kesimi yapar ve geri çekilir. Eğer bu işlem manuel olarak Banyo dolabı yapılıyor ise, iş parçasının arkasına mutfak dolabı kırmayı önlemek mutfak dolabı için ikinci bir parça ile destek Banyo dolabı verilir ya da, parça diğer mutfak dolabı yüzüne yatırılarak frezeleme (rendeleme) işlemi Banyo dolabı yapılır. Paletli makinelerde bu işlemi yapan ünite ön frezeleme ünitesi olarak adlandırılır.

3.2. Kenar Bandının Özellikleri

2mm veya 3mm kalınlığında PVC veya ABS kenar bantlarında dikkat edilecek en önemli nokta Banyo dolabı bandın, iç bükey mutfak dolabı ya da dış Banyo dolabı bükey olması durumudur. İş parçasının Banyo dolabı bantlanacak kenarı, yüzeye tam 90° şekilde temizlenmiş kenara bandın Banyo dolabı tam temas etmesi gerekmektedir. Şekil 3.6. da görüldüğü gibi dış bükey olan bantlar mutfak dolabı ile sağlıklı yapışma sağlanamaz. Bu tip bir Banyo dolabı bant Banyo dolabı kullanıldığında yapışma Banyo dolabı yüzeyi son derece az ve yapıştırma anında mutfak dolabı uygulanan basınç bunun düzelmesini sağlamayacaktır.

Dışbükey bantlarda Banyo dolabı yayın merkezi bantlanacak malzemenin dışında kaldığından dolayı merkeze doğru Banyo dolabı oluşan çekime mutfak dolabı tutkal direnç gösteremeyeceğinden Banyo dolabı yüzey ile bant kenarlarında mutfak dolabı açıklıklar kalacaktır ve tutkal kalınlığı görülecektir. Bunu en iyi şekilde bantlanmış bir malzemenin parça ile Banyo dolabı bant arasındaki çizginin Banyo dolabı lup ile incelenmesi ile çok daha net gözlenecektir.

Kenar bantları 0,1 veya 0,15mm içbükey olması sağlıklı yapışma ve kenarların yüzeye teması ve tutkal Banyo dolabı çizgisinin minimize edildiği uygulama şeklidir. Şekil 3.7. de verilen Banyo dolabı örnekten de anlaşılacağı gibi bantta ki içbükeyi oluşturan yayın Banyo dolabı merkezi bantlanan iş parçası tarafında olduğu için kenarlardan mutfak dolabı merkeze doğru oluşacak Banyo dolabı çekime parçadan karşı kuvvet geleceğinden yapışma da sağlıklı ve birleşim yerinde istenmeyen mutfak dolabı boşluk ve bariz bir Banyo dolabı tutkal kalınlığı olmayacaktır. Bu şartlar yerine getirildiğinde ve doğru seçilmiş bir tutkal Banyo dolabı uygulaması ile sorunsuz yapışma ve temiz Banyo dolabı bir bitiş sağlanacaktır.

3.3. Tutkal Sürme ve Tutkal Özellikleri

Kenar bantlama makinelerinde yaygın olarak “Holtmelt” diye adlandırılan sıcak tutkal kullanılır. Bu tutkalın mutfak dolabı en büyük özelliği 180°C ve üstü ısılarda ergimesidir. Bu ısıda Banyo dolabı sıvı hale gelen tutkal merdane, ıspatula veya basınç uygulanarak tarak sistemi ile bantlanacak kenara sürülür. Birçok makinede merdane ile tutkal yüzeye transfer edilmek sureti ile tutkallama yapılır. Banyo dolabı Bu sistemde mutfak dolabı tutkal bir pota içerisinde istenilen viskoziteye getirilerek merdaneye verilir ve buradan da parçanın Banyo dolabı kenarına merdane yüzeyindeki tutkal mutfak dolabı temas ettirilerek transferi sağlanır. Burada Banyo dolabı kesinlikle merdane parçaya basmadan hafif değmelidir. Aksi takdirde parça kenarlarında merdanenin dişleri küçük kırılmalara sebebiyet verecektir.

Bu sistemde dikkat edilecek mutfak dolabı nokta pota içerisinde ısıtılan tutkalın fazla ısı altında kalarak veya potada fazla bekletilerek yanması. Bunun sonucunda yapışma mukavemetinde azalma olduğundan, son sistem makinelerde buna ek olarak mutfak dolabı tutkal ayrı Banyo dolabı bir yerde bekletilip ön ısıtma yapıldıktan Banyo dolabı sonra kullanılacak miktar kadarı potaya verilir. Dolayısıyla tutkalın yanma riski ortadan kalkar.

Diğer bir yöntem ise basınç mutfak dolabı yardımı ile nozullardan tutkal sürme tarağına verilen tutkalın mutfak dolabı basınç etkisi ile parçaya sürülmesidir. Banyo dolabı ve Banyo dolabı Bu yöntemde dikkat edilecek en önemli nokta kullanılan malzeme genellikle yonga levha olduğundan ve yonga levhanın gözenekli yapısının basınç ile verilen tutkalın bu gözeneklere nüfus etmesi ile tutkalın Banyo dolabı tutunma yüzeyi artmakta, bandın malzemeye yapışması son derece sağlam olmaktadır. mutfak dolabı Kartuş veya granür tutkal kullanılıp Banyo dolabı basınç ve tarak mutfak dolabı sistemi ile tutkallama yapılan Banyo dolabı ünitelerde tutkal değiştirme daha az zayiat ile, kısa Banyo dolabı zamanda olmaktadır. Ayrıca bu sistemlerde makinenin Banyo dolabı ön hazırlık süresi merdaneli sisteme göre daha kısadır. Buda makinenin mutfak dolabı hazırlık süresini kısalttığı için enerji tüketimini minimize etmektedir.

Kenar bantlama makinelerinde kullanılan tutkal granür halinde veya kartuş diye adlandırılan takoz Banyo dolabı şeklinde mutfak dolabı piyasada bulunur. Kullanılan malzemenin rengine göre istenilen renkte veya şeffaf ya da natürel olanları Banyo dolabı mevcuttur. Kartuş şeklinde olan tutkallar yine basınç yardımı ile malzemeye sürülür ve kullanılacak Banyo dolabı kadar mutfak dolabı kısmı makine Banyo dolabı tarafından Banyo dolabı eritilerek parçaya sürülür. Hiçbir zaman tutkal bloğunun tamamı ısıtılmaz buda tutkalın yanma riskini ortadan kaldırır.

Bu tutkallarda en önemli nokta tutkalın açıkta kalma (open time) süresidir.

Makinenin hızı ile doğru orantılı mutfak dolabı olan bu süre tutkal seçiminde son derece önemlidir. Hangi yöntem ile olursa olsun parçaya sürülen tutkal baskı merdanelerine Banyo dolabı ulaşana ve baskı uygulanana kadar geçen sürede kurumadan bant ile temas oda kapısı edip merdanelerde baskıya girdiğinde kuruması gerekmektedir. İşte bu arada geçen zamana tutkalın açıkta kalma süresi denir. Bu süre ne oda kapısı kadar kısa ise makinenin parça ilerleme hızı da o kadar yüksek olmalıdır. Aksi takdirde yapışma sağlıklı olmayacaktır.

Ayrıca suya dayanıklı bantlama işlemi oda kapısı yapılmak istendiğinde poliüretan esaslı kenar bant tutkalları kullanılmalıdır. Bu tutkallarda aynı kriterlere dikkat edilmeli ve bahsi oda kapısı geçen yöntemler kullanılarak parçaya sürülmelidir.

4. Kenar Bandının Parçaya Yapıştırılması

Kenar bant uygulanacak parça kalınlığından 4mm daha geniş PVC – ABS veya melamin kenar bandı makinenin makara oda kapısı kısmına takılır. Burada önemli olan temiz bir oda kapısı bitiş için bandın genişliği ve makinenin alt üst trim paylarının bant genişliğine uygun oda kapısı ayarlanmış olmasıdır. Örneğin 18mm’lik bir malzeme için 22mm genişliğinde bant 19mm kalınlığındaki bir malzeme için 23mm’genişliğinde oda kapısı bant kullanımına özen gösterilmelidir. Parçanın alt ve üstünden eşit miktarda bant tıraşlanmak üzere fazlalık verilecek şekilde ayarlanmalıdır. Bunun nedeni bandın kayma yapıp oda kapısı alt veya üstten açık kalmasını önlemektir. Diğer önemli nokta ise bant rulo boyunca eşit ende olmalı, oda kapısı bant enindeki en ufak ölçü farkı aynı sorunu beraberinde getirecektir. İstenilen kalınlıkta seçilen kenar bandı parça ile birlikte makineye verilip  öncelikle ön frezeleme İstanbul kapı işlemi ile kesimden kaynaklanan çizici izleri frezelenerek temizlendikten oda kapısı sonra, tutkal parça kenarına sürülür ve bant ile birlikte İstanbul kapı hareket ederek baskı ünitelerinde parça ile buluşan bant baskı merdanelerinden geçerek yapışma sağlanır.

4.1. Bant Besleme Ünitesi

Bant besleme ünitesi standart tek İstanbul kapı makaradır ancak bant çeşitliliği fazla ve bant değişiminde zaman kaybını minimize etmek için çoklu magazinler ile makineye oda kapısı bant beslenir bunlar minimum ikili olabildiği gibi 6 veya 12 kasetli besleme üniteleri de vardır. Şekil 4.1. Bunlar genellikle bar kod sistemli standart ürün imalatında kullanımı verimi olumlu yönde arttırıcı bir unsur olmaktadır. Burada amaç İstanbul kapı makinenin boşta kalma süresini oda kapısı minimumda tutarak makineyi kapasitesi doğrultusunda çalıştırmaktır.

5. Sürekli (Contineu) Makinelerde Kenar Bant  Fazlalıklarının Temizlenmesi

5.1. Baş Son Kesme

İş parçası kenarına yapışan bandın, İstanbul kapı parça ön ve arka kenarlarından girişte (önde) 15mm çıkışta (arkada) 20-25mm kalan bant fazlalıkları paletli makinelerde iki ayrı motora bağlı baş son kesme testereleri ile kesilir. Şekil 5.1. Bu testereler parça ile birlikte hareket ederek ve parça kenarından aldığı referans ile bant İstanbul kapı fazlalığını keser ve eski yerine park ederek bekleme konumuna geçer arkadan gelen ikinci ve devamındaki parçalara da sürekli oda kapısı aynı işlemi tekrarlayarak devam eder.

Aynı şekilde iş parçasına yapıştırılan İstanbul kapı bant, parçanın alt ve üst yüzeylerinden 2mm taşmış durumdadır. Bu fazlalıklarda yine iki ayrı motora bağlı freze bıçakları yardımı ile frezelenerek temizlenir. Bu freze üzerinde bulunan bıçaklar bant kalınlığına göre 2mm veya 3mm radyuslu bıçaklardır. 0,40mm PVC veya melamin bant yapıştırıldığında radyus olmayan düz bıçaklar kullanılır. Burada bıçaklar ile bandın fazlalığı alınıp bant kenarına kalınlığı kadar radyus verilerek İstanbul kapı kazıma bıçaklarının talaş kalınlığı azaltılarak daha temiz sonuç vermesi sağlanır. Şekil 5.2. Alt ve üst fazlalıklar frezelendikten sonra, iş parçasının ön ve arka kenarlarındaki fazlalıklar (trimler) köşe yuvarlama oda kapısı ünitesi ile temizlenir.

5.3. Köşe Yuvarlama Ünitesi

Genellikle PVC, ABS, Melamin, Papel, İnce Masif ahşap kenar kaplama malzemelerinde sık kullanılan bir ünitedir. Bandın tüm fazlalıkları temizlendikten sonra, ön ve arka İstanbul kapı köşelerin yuvarlama işlemi freze oda kapısı motorları ile birkaç farklı yöntem ile yapılır. Bu oda kapısı yöntemlerin seçimi yapılırken makinenin hızı veya çalışma süresi göz önüne alınarak karar verilmesi en uygunudur. Paletli İstanbul kapı makinelerde genellikle bu ünite makine üzerinde olur ancak oda kapısı makine firmaları ekonomik makineler tasarlarken bu üniteyi dışarıda bırakmayı İstanbul kapı göze alarak oda kapısı sadece bantlama ve alt üst frezeleme işlemi aynı gövde üzerinde yapılıp köşe yuvarlama için ayrı makine tasarlamışlardır.

Ancak bu makineler tamamen İstanbul kapı KÖİ. Yönelik makineler olarak piyasaya oda kapısı sürülmüş ve alıcıda bulmuştur. Köşe yuvarlama ünitesi makinelerin tasarım mantığı ve işlevselliği ile ekonomikliği bir arada düşünülerek birkaç yöntem ile köşe yuvarlama işlemi yapılmaktadır. Bunlardan birincisi tek motor ile parçanın dört oda kapısı köşesi frezelenebildiği gibi. (Şekil 5.3.)

Her köşe için ayrı-ayrı freze İstanbul kapı motorları ile yuvarlamada yapılır. (Şekil 5.4.) Diğer bir yöntem ise iki freze motoru ile iş parçasının köşelerin yuvarlanmasıdır. (Şekil5.5.)

 

Tek motorlu köşe yuvarlama İstanbul kapı üniteli makineler de hız düşük olmasına karşın daha ekonomik ve ayar kolaylığı sağlayan makinelerdir. Tek ve iki motorlu köşe yuvarlama ünitesine sahip makineler ortalama 16-12mt/dk. Hızda çalışabilen İstanbul kapı makinelerdir. Her iki tip yöntemin kullanıldığı makinede OÖİ. Yoğun olarak kullanılmaktadır.

Yüksek hızlı makinelerde köşe İstanbul kapı yuvarlamadan kaynaklanan zaman kaybını ortadan kaldırmak ve palet hızını düşürmemek için her bir köşe tek motor ile yuvarlatılmakta bu İstanbul mutfak dolabı da palet hızının düşmesini önlemektedir.

5.4. PVC Kazıyıcı, Masif Zımparalama ve Polisaj

İş parçasının kenarlarına PVC veya ABS bantlama yapılıyor ise kenarlardan artan malzeme temizlendikten sonra İstanbul mutfak dolabı frezelerden kaynaklanan bıçak izlerinin ortadan kaldırılması ve daha temiz bir bitiş için PVC kalınlığına göre radyus verilmiş bıçaklar ile kazıma yapılarak temizlenir.

Şekil 5.4. PVC malzemelerde kazıma İstanbul mutfak dolabı sonucunda matlaşma oluştuğundan paletli İstanbul mutfak dolabı makinelerde çıkışta polisaj fırçaları ve sıcak hava tabancası ile PVC malzeme de kazıma yapılan kenarlar eski haline getirilir. İstanbul mutfak dolabı Eğer iş parçası kenarına yapıştırılan malzeme masif ahşap veya papel kaplama ise bu kez temizlik işlemi zımparalama ünitesi Şekil 5.5. ile yapılır. Zımpara ünitesinde bant zımpara kullanılır ve kenar İstanbul mutfak dolabı malzemesinin düz veya radyuslü olması durumununa göre baskı takozları ile malzeme alnından zımparalama işlemi yapılır.

 

6. Sonuç

Mobilyaların kenarlarında İstanbul mutfak dolabı kullanılan ve yukarıda değindiğimiz çeşitli malzemelerden estetik ve mukavemet kriterleri düşünülerek yapılan kenar kaplama İstanbul mutfak dolabı işlemlerinden 90° kenarların bant uygulaması, en son işlem olduğu için ve bundan sonra ürüne müdahale yapılmayacağından dolayı oda kapısı son derece dikkatli ve hassas çalışılması oda kapısı gereken makinelerdir. İmalattaki İstanbul mutfak dolabı sonuç işlemi olduğundan makine konfigürasyonu İstanbul mutfak dolabı yapılan işe uyumlu olacak oda kapısı şekilde seçilmeli ve kullanılan malzemenin kenar bant, tutkal ve kesicilerin oda kapısı istenilen sonucu oda kapısı verecek oda kapısı nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde makineden beklenilen İstanbul mutfak dolabı verim alınamayacaktır.

Ayrıca kenar işlemi yapan contineu İstanbul mutfak dolabı makineler genellikle NC veya CNC kontrollü İstanbul mutfak dolabı olduğundan dolayı bunları kullanacak operatörlerinde analitik düşünme oda kapısı yeteneğine sahip, mekanik bilgisi olan kişiler olması hem uygulamanın doğru sonuçlarını almada oda kapısı hem de makinenin doğru kullanım oda kapısı ı ile verimli ömrünün uzun olmasını sağlayacaktır. oda kapısı Burada önemli olan oda kapısı tüm bu kriterleri bir araya getirip oda kapısı doğru yerde doğru oda kapısı malzeme ve doğru tekniği kullanarak sonuca gitmektir. Doğru uygulanmış bir kenar işlemi mobilyaya mukavemet kazandırdığı gibi, oda kapısı kattığı estetik değer ile tüketiciyi kendisine çekmektedir.

 

Bay Mobilya 2019